?מי אמר שסתיו הגיע

זה הצבעים שאומרים.

התאורה שמספרת.

יואו כמה שאני אוהבת את הסתיו!

10 thoughts on “?מי אמר שסתיו הגיע

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

vv